Neděle 22. května 2022, svátek má Emil
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 22. května 2022 Emil

Je povinností a výsostním právem státu postarat se o své občany.

9. 03. 2021 16:40:30
Je povinností a výsostním právem státu postarat se o své občany. Neschopnost řešit krizi ohrožuje prestiž ČR a naše postavení v mezinárodní politice.

Podle opakovaných vyjádření vedení ministerstva zdravotnictví a většiny nemocnic je naše zdravotnictví v hluboké krizi a před kolapsem. Proto, aby se zajistila péče o vážně nemocné pacienty bylo nutné požádat jiné státy o pomoc a případně z přetížených nemocnic české pacienty odsunout do sousedních států, např. Německa, Polska, Švýcarska k léčení.

Problém je ale v tom, že ani jeden z ministrů zdravotnictví, kteří stáli a stojí v čele ministerstva neudělal nic zásadního, aby se této situaci vyhnul. Střídavě se uvádí, že není dostatek zdravotnické techniky, pak nejsou místa v nemocnicích, pak chybí a je přetížený personál a v posledním období, kdy je zřetelný pozitivní vliv očkování, je uváděno, že nechybí ani tak lékaři, jako zdravotní sestry. Kde je skutečný problém, že ministr Blatný už delší dobu tvrdí, že se musíme připravit na nejhorší. Mimo to, říká to už několikátý měsíc. Připomíná to spíš televizní pořad předpovědi počasí než vystoupení ministra, odpovědného funkcionáře za zdraví tohoto národa. V úvodu této „předpovědi“ je zpravidla to, co se stalo a v druhé části, co se asi stane. Žádný efektivní rozbor, výstup analýzy slabých míst zdravotnictví, kde jsou, proč a jaká zásadní pro-aktivní opatření k eliminaci kritických míst jsou přijata. Tedy mimo to, že se převádí další oddělení nemocnic na kovidová oddělení a že se posilují stávající nemocnice o personál, který už měl být teoreticky v Čechách nedosažitelný. Nyní jsou zase povoláváni studenti, nevyužití ambulantní lékaři atd. Jinými slovy, vede se stará válka a žádná invence.

Při pohledu na statistiku uváděnou ministerstvem zdravotnictví je ovšem zřejmé, že od 21.2. do 7.3. není vývoj rovnoměrný ve všech segmentech kovidového zdravotnictví, ale také je relativně stabilizovaný – za předpokladu, že mu nebude dovolen živelný vývoj.

Informace převzaty z https://koronavirus.mzcr.cz/ ke dni 8.3. 2021 k 8.3. 7,57h

Význam zkratek:

ECMO = přístroje na mimoplicní okysličení krve,

UPV = umělá plicní ventilace,

Reprofilizovaná kapacita = lůžka, která byla původně (za běžného chodu zdravotnického zařízení) určena k poskytování péče jiného typu nebo péče jiného oboru/odbornosti (pouze pro COVID pozitivní pacienty: lůžka intenzivní péče a lůžka standardní s kyslíkem),

Reprofilizovaná kapacita: Lůžka IP (UPV +/- ) = lůžka s možností i bez možnosti UPV.

V tabulce je počet hospitalizovaných/těžce nemocných (ECMO)

Datum

21. února

26.února

2.března

5.března

6. března

7.března

hospitalizovaných

6360

7518

8506

8256

7920

7979

Těžce nemocných

1314

1530

1730

1731

1715

1728

Obsazení přístrojů ECMO/UPV

Datum

21.února

26.února

2.března

5.března

6. března

7.března

ECMO volná kapacita/ obsazená

46/38

41/44

45/42

44/44

42/46

46/42

UPV volná kapacita/obsazená

700/1596

711/1604

656/1667

675/1665

654/1688

631/1707

Obsazenost přístrojů CRRT (kontinuální dialýza) a přístrojů IHD (intermitentní dialýza)

Datum

21.února

26.února

2.března

5.března

6.března

7.března

CRRT volná kapacita/obsazená

209/114

210/113

203/120

214/110

214/110

217/107

IHD volná kapacita/obsazená

155/70

131/94

133/92

132/93

131/94

154/71

Obsazenost ventilátorů je velmi pozitivní – v zásadě se pohybuje na stejné úrovni. Např. vytíženost ventilátorů přenosných dne 7.3. volná kapacita 523, obsazenost 40.

Obsazenost lůžek ARO a JIP (neuváděná kapacita nekovidových lůžek) a lůžek standardních s kyslíkem

Datum

21. února

26.února

2.března

5.března

6. března

7.března

Obsazená kapacita/volná pro COVID

3360/158

3393/177

3423/152

3450/152

3450/143

3436/141

Obsazená standardní kapacita/volná

15993/729

16166/697

16088/590

15755/718

15573/761

15705/683

Lůžkovou kapacitu našich nemocnic zvyšují tzv. reprofilizovaná lůžka. Zvyšuje se jejich počet a rovněž jejich využití se zvyšuje.

Například pro tento typ lůžek IP (UPV) v termínu 21.2. byla plánovaná kapacita 1627 lůžek, skutečná kapacita 759, k 7.3. skutečná kapacita se zvýšila na 923 lůžek.

Standardní lůžka s kyslíkem byla k termínu 21.2. plánovaná kapacita 6108 lůžek, skutečná kapacita 4034 lůžek. K datu 7.3. se zvýšila skutečná kapacita na 4752 lůžek.

K 9.3. 2021 15,33 h jsou v ČR tyto volné kapacity: přístroje ECMO 45%; přístroje UPV 26%; přístroj CRRT 64%; přístroj IHD 57%; lůžka ARO +JIP 13%; standartní lůžka s kyslíkem 24%; ventilátory přenosné 93%; ventilátory operační sál 89%; reprofilizovaná lůžka jsou ve volné kapacitě do 20% kapacit, ale není plně využit plánovaný potenciál, které mají zdravotnická zařízení.

Z přehledů vydávaných ministerstvem je zřejmé, že vývoj sice není příliš optimistický, ale také není tak dramatický, aby se nedal zvládnout. V druhé polovině února a do 8.března má mírně stabilní průběh. Největším problémem je regionální nevyrovnanost a nestejně zatížené nemocnice a logicky i neustále opakovaný problém nedostatku zdravotnického personálu.

Přesto je možné uvést, že v České republice je poměrně velký potenciál, který lze využít. Zásadním problémem je pasivní přístup ministra a jeho týmu. Ačkoli je zřejmé, že extenzivní řešení nemá odpovídající efekt, kdy se do nekonečna se opakuje řešení zvyšováním kapacity nemocnic a převáděním oddělení neinfekční péče na tzv.covidová oddělení. Logicky se tak děje se stávajícím personálem, který je ad – hoc posilován vojáky, studenty zdrav. škol nebo dobrovolníky. Nemocnice jsou tak zaplněny neúměrně velkým množstvím pacientů, kteří jsou sice kovid pozitivní, ale velká část z nich nevyžaduje intenzivní péči a pacienty, kteří jsou v po-kovidovém stavu.

Stejně není aktivně přistupováno k přípravě personálu. Každý dobrý krizový manažer pracuje s variantními scénáři, které modelují pravděpodobný budoucí vývoj. Jestliže se očekává další nárůst, měly by se s předstihem uvolnit nemocnice předpokládaného nejvíce zasaženého regionu. K tomu by měly být použity „odlehčovací nemocnice“. V počátku bylo téměř samozřejmé, že se připravovaly provizorní nemocnice. Dokonce i u nás se za – z dnešního pohledu – méně dramatického stavu připravily dvě tzv. polní nemocnice. Dnes, kdy je situace mnohem horší se o něčem takovém nemluví. Jediný argument je, že není personál. Z hlediska zkušeností, které máme a času a znalosti vývoje bylo a je stále žádoucí, aby se takové řešení předem připravilo, proběhlo školení personálu k obsluze složitějších zdravotnických zařízení, který poté posílí kmenové zdravotníky. To by umožnilo sestavovat mikro týmy které by mohly pracovat pod pohledem profesně zkušeného zdravotníka. Předně by se snížilo zatížení nemocnic a kmenového personálu v nich a zároveň by dobře vybavené nemocnice mohly v mnohem větším komfortu pečovat o těžké a těžší případy. Pokud se vše začne řešit v okamžiku, kdy je problém „na stole“, moc prostoru na „manévr“ není.

Jedním z negativních následků takové nepředvídanosti a neschopnosti řešit problém s vizí budoucnosti je tendence umisťovat pacienty do nemocnic v zahraničí. Mezi projevy suverenity státu patří schopnost se postarat o své občany. Je to základní povinnost a péče o zdraví patří mezi ty nejzásadnější ( i proto posíláme pro zraněné občany v zahraničí letadla, abychom o ně v našich zařízeních mohli pečovat – nebo je to jen laciná politika?).

Při našem prvním vojenském nasazení na Balkáně v misi IFOR neměli naši vojáci starost o nic jiného, než kdo – jaký doktor se v případě zranění o ně postará. Odpověď, že bude zajištěna zdravotnická péče (úmyslně neuvádím státy) podle mandátu mise, nikomu nestačila. Zásadní požadavek byl – musí to být český doktor. Proč to neplatí dnes? Protože už jsme rezignovali, nebo máme neschopné lídry. To si ale už můžeme přečíst v německých novinách. A neříkají to bezvýznamní politici.

Včera tj. 8.3. zaznělo ve sdělovacích prostředcích, že je připraveno v německém Sasku 9 – SLOVY DEVĚT lůžek. Ministr Blatný uvedl, že žádáme „o lůžkové zaopatření minimálně desítek infikovaných“. Předně je ponižující, že se ČR, která se vždy honosila tím, jak má kvalitní zdravotní systém obrací na ostatní státy o pomoc, kdy si všechny s námi srovnatelné státy byly schopny poradit sami, ale zároveň je zcela zřejmé, že desítka (y) pacientů náš problém nevyřeší. Často používaný argument, že je to blíž je sice pravda, ale při včasném a dobře organizovaném zdravotnickém přesunu není takový přesun po území ČR nemožný (když nic jiného, armáda má pro takové přesuny připravený vrtulník Mi 171 ve zdravotnické verzi). Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že rezervy v ČR stále existují. Ale zejména ve vztahu k negativnímu politickému dopadu v budoucnosti jak na vnitropolitické scéně, tak především na scéně mezinárodní, je takový krok velmi diskutabilní. S vědomím toho, že jsme nebyli ochotni zajistit výpomoc našim spojencům v minulosti v době migrační krize a nyní v počátku krize koronavirové je tento fakt do nebe volající. V další budoucnosti je to důvod k nátlaku na ČR v době, kdy se bude jednat o konfliktní situaci. To by zcela určitě poškodilo naše národní zájmy, nebo jejich podřízení se jiným. Zpravidla se o takových souvislostech otevřeně moc nemluví, ale je to tak. Ostatně kdo jen trochu přemýšlí, dovede si možné situace odvodit od toho co má ČSR nebo ČR za sebou. Už naše žádost spojencům o očkovací vakcíny nebo testovací sady byla diskutabilní. Následné, organizačně nezvládnuté úvodní období očkování nám na prestiži také nepřidalo a je předmětem kritiky našich sousedů.

Dnes je zprávou číslo jedna – první „kovid“ pacientka byla převezena do Polska .......

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Autor: Jiří Šedivý | úterý 9.3.2021 16:40 | karma článku: 22.79 | přečteno: 781x

Další články blogera

Jiří Šedivý

Válka o Ukrajinu v lednu nebude

Zaručené zprávy z úst některých politiků ale i vojáků o tom, že Rusko v lednu napadne Ukrajinu jsou neuvážené a situaci jen zhoršují. Tím vlastně nahrávají ruskému vládci Putinovi.

25.12.2021 v 9:55 | Karma článku: 27.36 | Přečteno: 1326 | Diskuse

Jiří Šedivý

Příliš výbušná krize na běloruských hranicích

Krize na východním křídle Severoatlantické aliance se dostala do nové fáze. Se zneužitím migrantů si zatím neumíme efektivně poradit.

29.11.2021 v 9:00 | Karma článku: 23.24 | Přečteno: 575 | Diskuse

Jiří Šedivý

Tálibán nám vystavil vysvědčení o naší „práci“ v Afghánistánu (2. část)

„Úprk US Army z Afghánistánu“ jsou časté titulky, především sdělovacích prostředků, které moc nefandí USA nebo obecně NATO.

16.8.2021 v 9:11 | Karma článku: 34.89 | Přečteno: 8909 | Diskuse

Jiří Šedivý

Kdo je vlastně překvapen z odchodu našich vojsk z Afghánistánu (1.část)

Kdo je vlastně překvapen z odchodu našich vojsk z Afghánistánu a proč není Afghánistán schopen zastavit ofenzívu Tálibánu?

13.8.2021 v 17:32 | Karma článku: 23.52 | Přečteno: 1479 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Josef Prouza

Nejděsnější český politici jsou tendlecten Piškumpré a ta Krucajda

Bavit se v hospodě vo politice s vožralym sklerotikem je fakt útrpčo. A Maňas byl zrovna vobojí. Když nad šestym pivem řek tu památnou větu z titulku, hned sem našpicoval uši. Ani jedno méno sem neznal. Ale vědět, vo koho kráčí...

22.5.2022 v 9:27 | Karma článku: 12.80 | Přečteno: 318 | Diskuse

Radek Sárközi

Druhý cizí jazyk na základních školách – povinný nebo volitelný?

Měl by být další cizí jazyk na 2. stupni ZŠ povinný, volitelný nebo nepovinný? Co navrhuje ministerstvo školství a jak to vidí učitelé. Kolik českých žáků maturuje z jiného cizího jazyka, než je angličtina...

21.5.2022 v 16:16 | Karma článku: 13.72 | Přečteno: 494 | Diskuse

Petr Borovec

Těžký boj s inflací.

Lidé co chtějí, aby peníze zase plnily svojí funkci, slyším schvalovat zvyšování úrokové sazby u státních peněz. Sníží to, ale skutečně dnešní inflaci a nemá to vedlejší účinky, který by byli ještě horší? Co je vidět a co neni.

21.5.2022 v 10:52 | Karma článku: 8.30 | Přečteno: 334 | Diskuse

Tomáš Břicháček

Tento týden v EU (30)

Komise vydala jarní hospodářskou prognózu. Charles Michel vyzval k vytvoření Evropského geopolitického společenství. Komise dále rozvinula svůj plán REPowerEU k rychlému snížení závislosti na ruských fosilních palivech.

20.5.2022 v 18:00 | Karma článku: 10.98 | Přečteno: 138 | Diskuse

Michal Sabó

Diktátor padl: Ruská revoluce na spadnutí

Únorovou invazí na Ukrajinu Rusko spáchalo sebevraždu. Morální i ekonomickou. Paradoxem je, že lid zmasírovaný propagandu více než vojenským debaklem trpí tím ekonomickým. Jak dlouho ještě vydrží??? Zvládne budoucnost bez západu?

20.5.2022 v 6:23 | Karma článku: 27.03 | Přečteno: 765 | Diskuse
Počet článků 55 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 3310

Armádní generál v záloze, někdejší náčelník generálního štábu AČR a velitel českého kontingentu IFOR (Bosna a Hercegovina).

Seznam rubrik

více

Najdete na iDNES.cz